พ.ค. 09

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา  เงินเดือน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร    

 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 • เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีความรู้สามารถในการปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ เช่น การวิเคราะห์หนังสือ การจัดชั้นชั้นหนังสือ และการให้บริการห้องสมุด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทีดี

      

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           ๑        ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                    ๑        ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา           ๑        ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว                    ๑        รูป
 • สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร ๑        ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์           ๑        ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)           ๑        ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ๑        ฉบับ

หมายเหตุ  :  หลักฐานการสมัครที่เป็นสำเนาทั้งหมด ให้นำต้นฉบับมาแสดงในวันสมัครด้วย

    

สถานที่รับสมัคร         งานบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐             โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖

วันเวลารับสมัคร        ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ

วันเวลาสอบคัดเลือก    วันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.)

 

ประกาศผลสอบ         วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักเลขานุการชั้น ๒ โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖ และ www.arit.rmutt.ac.th

รายงานตัวปฏิบัติงาน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ประกาศ ณ วันที่        พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง บรรณารักษ์

พ.ค. 02

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.workventure.com

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.workventure.com

แนะนำเว็บไซต์ www.workventure.com เป็นเว็บไซต์สำหรับจัดหางานออนไลน์เป็นตัวกลางระหว่างนักศึกษาและคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยกับบริษัทขั้นนำและสตาร์ทอัพที่น่าสนในที่สุดในประเทศ
เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาและองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปมีความพร้อมสำหรับการทำงานอย่างเต็มที่ก่อนการสมัครงานพร้อมทั้งฟังก์ชั่นเทคนิคขั้นสูงที่จับคู่ผู้สมัครกับตำแหน่งงานที่เหมาะสม จึงทำให้การหางานของคนรุ่นใหม่มีประสิทธฺภาพมากขึ้นกว่าเว็บไซต์อื่นๆที่มีอยู่ในปัจจุบันเป้าหมายระยะยาวคือช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาระดับชาติ

 

เม.ย. 25

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับงานระบบวิศวกรรมภายในอาคารสูง มีหน่วยงานให้บริการในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ต้องการรับสมัคร ช่างเทคนิค และ วิศวกร จำนวนหลายอัตรา
หากสนใจ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2312 0266-73 ต่อ 311

ประกาศรับสมัครงาน

เม.ย. 25

บริษัท เคซีเอ็น เมทัลรูฟ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท เคซีเอ็น เมทัลรูฟ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานขาย และติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน (Metalsheet) มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน เขียนแบบ ถอดแบบ โฟร์แมน และผู้ควบคุมงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิ ปวช. และ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง (หรือต้องการหารายได้ระหว่างเรียน)
– ถ้าต้องการศึกษาต่อ ทางบริษัทฯ ส่งเสริมทางการศึกษา

ติดต่อสอบถาม ได้ที่
คุณวาสนา พัฒน์ชนะ
0 2974 2008 และ 0 2974 0082 หรือ 08 3016 6945

เม.ย. 25

บริษัท จักรวาลโฟโต้ดิจิตอล จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่กราฟิก

บริษัท จักรวาลโฟโต้ดิจิตอล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการล้างอัดรูปครบวงจร และออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟิก
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 17,000 – 20,000 บาท
คุณสมบัติ
– เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถใช้โปรแกรม Photophop / Ai / Indesign เป็นต้น

สามารถส่งประวัติ ได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-mail : puprew_ckv@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0-2748-0215 – 16 ต่อ ฝ่ายยบุคคล

รายละเอียด ประกาศรับสมัครงาน

เม.ย. 25

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยหน่วยงานราชการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้
1. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวทยาลัย ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนรวม 80 อัตรา
3. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

เม.ย. 25

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน PART TIME

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ มีความประสงค์รับสมัครงานระหว่างเรียน PART TIME ด้านการคีย์ข้อมูลโปรแกรมบัญชี

ผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2. หรือ กำลังศึกษาอยู่ ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. เพศหญิง
4. สามารถปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ ได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2632-7711 ต่อ 111 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)
หรือส่งประวัติมาได้ที่ี sontaya@fujitrans.co.th

รายละเอียดงาน Part Time

เม.ย. 25

บริษัท ฟูห์ เรอร์ ไวร์ แอนด์เคเบิล จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท ฟูห์ เรอร์ ไวร์ แอนด์เคเบิล จำกัด เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด ประกาศรับสมัคร

เม.ย. 19

หน่วยงานราชการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ

ด้วยมีหน่วยงานราชการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้
1. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. สำนักงานพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read the rest of this entry »

เม.ย. 05

บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครวิศวกร

บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรเข้าทำงานในตำแหน่ง วิศวกร สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องกล จำนวน 5 อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Page 1 of 7812345...102030...Last »