ก.ย. 21

คณะสถาปัตยกรรมกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน

คณะสถาปัตยกรรมกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครงาน
————————————–

          ด้วยคณะสถาปัตยกรรมกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครงาน

ก.ย. 21

กรมประมง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นราชการ

กรมประมง
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นราชการ
————————

         ด้วยกรมประมง ประสงค์ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
สังกัด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง

ผู้ที่สนใจสมัครได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ก.ย. 20

บริษัท เอ็ดซิส โกลบ จำกัด เปิดรับสมัครงาน และรับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เอ็ดซิส โกลบ จำกัด
เปิดรับสมัครงาน
——————-

         บริษัท เอ็ดซิส โกลบ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อะไหล่ของเครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงหมึกพิมพ์คอมแพททิเบิ้ล ทั้งแบบน้ำหมึกอิ้งค์เจ๊ตและผงหมึก ตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อย่างครบวงจร และมีความประสงค์เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งต่างๆ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน

ก.ย. 20

ประกาศ รายชื่อนักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี

ประกาศ รายชื่อนักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศ รับสมัคร นักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี ตามประกาศลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 จำนวน 5 อัตรา บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาทำงาน Part Time เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทำงาน Part Time ดังนี้

  1.  นาย ประพันธ์ ประทุมวัน
  2. นาย ปพนพัชร์ ว่องศุภานิช
  3. นางสาว กัญญารัตน์ สร้อยสัมฤทธิ์
  4. นางสาว ธวัลพร ชื่นแพ็ง
  5. นาย พันธกานท์ พูลสวัสดิ์

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัตงาน ในวันที่ 1  ตุลาตม เวลา 08.30 น. ณ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ์ในครั้งนี้

ก.ย. 20

บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด (สาขาบางปลา) รับสมัครงาน

บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด (สาขาบางปลา)
เปิดรับสมัครงาน
———————————————-

           บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด (สาขาบางปลา) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูกครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในตลาดอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นต้องการรับสมัครพนักงานเข้าร่วม หลายอัตรา ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ก.ย. 14

บริษัท อะกรินโนเทค จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท อะกรินโนเทค จำกัด
เปิดรับสมัครงาน
————————

บริษัท อะกรินโนเทค จำกัด ประกอบกิจการปลูกผักที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงาน ดังนี้
1. ตำแหน่งวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งวิศวกรรมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ก.ย. 14

บริษัท ฟีนิกซ์ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท ฟีนิกซ์ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด
เปิดรับสมัครงาน
————————————–

บริษัท ฟีนิกซ์ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เชียวชาญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครงาน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ก.ย. 14

บริษัท ซีทีซี แมนเนจ เซอร์วิสเซส จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท ซีทีซี แมนเนจ เซอร์วิสเซส จำกัด
เปิดรับสมัครงาน
_________________________

บริษัท ซีทีซี แมนเนจ เซอร์วิสเซส จำกัด รับสมัครพนักงานใหม่ตำแหน่ง “Supporting Engineer” จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน
ใบสมัครงาน

ก.ย. 12

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
——————————-

 

ตามที่กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

1. นางสาวณชนก สัญญาพัฒนสกุล
2. นางสาวขวัญใจ ไม้สูง
3. นางสาวมนัสมนต์ กล่ำแดง
4. นางสาวสายปอ ดาบแก้ว

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีตามประกาศ

 

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
299.7 KB
20 Downloads
Details...

ก.ย. 07

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สอบสัมภาษณ์)

——————————-

 

ตามที่กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 15,000 บาท เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 นั้น

                   บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

1 นางสาววาณิชา มะกอกเดิม
2 นางสาววิสาสินี อินทโรจน์
3 นางสาวขวัญใจ ไม้สูง
4 นางสาวมนัสมนต์ กล่ำแดง
5 นางสาวสายปอ ดาบแก้ว
6 นางสาวณชนก สัญญาพัฒนสกุล

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์64.6 KB21
ประกาศสัมภาษณ์505.6 KB15
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์12.0 KB19

 

Page 1 of 9712345...102030...Last »