บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105521012647
ที่อย:ู่
101/19-24 หมู่ 20 ถ.นวนคร 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1
เบอร์โทรศัพท:์
0 2909 0300 ต่อ 615
FAX:
0 2520 4332
Website: http://www.siamkubota.co.th
รายละเอียดบริษัท: บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น มารูเบนิคอร์ปอเรชั่น และ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2521 ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 208 ล้านบาท พนักงานปัจจุบันกว่า 800 คน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น ควบคุมด้วยบุคลากรคุณภาพ

ใส่ความเห็น