งานอื่นๆ

  • บริษัทเอ๊กซ์เทรด เจนยูอิน จำกัด
  • บริษัทแม็คเควย์ สยาม จำกัด
  • บริษัทจ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด
  • แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จำกัด
  • สยามรักษ์ จำกัด
  • ไทยสงวนวานิช 2489 จำกัด
  • ยูไนเต็ดฟีดดิ้ง จำกัด
  • เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทเอ๊กซ์เทรด เจนยูอิน จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: บริษัทเอ๊กซ์เทรด เจนยูอิน จำกัด ทะเบียนการค้า: 0135549006749 ที่อยู่::ู่ 84/1 ม.3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 เบอร์โทรศัพท:์ 0-2516-1020-1 FAX: Website: http://www.xgenthai.com รายละเอียดบริษัท: บริการทำความสะอาด ออกแบบภูมิทัศน์ ดูแลสวน บริการงานที่สูง

View page »

บริษัทแม็คเควย์ สยาม จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: บริษัทแม็คเควย์ สยาม จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105546065027 ที่อยู่::ู่ 47/296 หมู่ 3 อาคารไคดั๊ก 1 แจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 เบอร์โทรศัพท:์ 029806600 FAX: 029806606 Website: http://www.mcquay.com/ รายละเอียดบริษัท: ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับอาคารสูงและโรงงาน  ยี่ห้อแม็คเควย์(McQuay) เป็นสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งมีลูกค้าภายในประเทศ เช่น ห้างเซ็นทรัล รามอินทรา โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัล ลาดพร้าว ห้างบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ ศูนย์ซ่อมการบินไทย โรงงานอินโดไทย บริษัท ปตท เป็นต้น

View page »

บริษัทจ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: บริษัทจ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105542073068 ที่อยู่::ู่ 195  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2  ชั้น 26  ห้อง 2607-2608 ถนนสาธรใต้  แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท:์ 0-2670-0700 FAX: 0-2667-0711 Website: www.jobsdb.co.th รายละเอียดบริษัท: บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเว็บไซต์แหล่งงานคุณภาพและสมัครงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.jobsdb.com มากว่า 10 ปี

View page »

บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด ทะเบียนการค้า: 105541065092 ที่อยู่::ู่ 7/2 ซอยโชคชัยจำเริญ พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม 10120 เบอร์โทรศัพท:์ 0-278-20891-6 FAX: 022953692 Website: http://www.chemaxphyper.com รายละเอียดบริษัท: บริษัทเคมแม็ก แอนด ์ ไฟท์เปอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2516

View page »

แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105533099394 ที่อย:ู่ 89  หมู่ที่ 1  ถนนสายเอเชีย  ต.บ้านเลน  พระนครศรีอยุธยา 13160 เบอร์โทรศัพท:์ 035-350080 ต่อ 534 FAX: 035-350100 Website: รายละเอียดบริษัท: เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ของเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ ซื้อมาและขายไปชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ ผลิตเครื่องโทรสาร ซื้อมาและขายไปของสินค้า ได้แก่ เครื่องโทรสารรวมถึงเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และส่วนประกอบของเครื่องโทรสาร

View page »

บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105533095194 ที่อย:ู่ อาคารเอสโซ่ ชั้น 25 เลขที่ 3195/21 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท:์ 022624230 FAX: Website: รายละเอียดบริษัท: ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ( บริหารงานในเครือบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสาขาทั้งในเชียงใหม่, ลำปาง, สระบุรี, อยุธยา, กรุงเทพฯ, ชลบุรี, ระยอง

View page »

สยามรักษ์ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: สยามรักษ์ จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105533022669 ที่อย:ู่ 2/42 รัชดาภิเษก คลองยาว กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท:์ 0-2979-5474-9 ต่อ 150, 153 FAX: 0-2979-5211-2 Website: http://www.siamrak.co.th รายละเอียดบริษัท: ทำธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องหอมทุกชนิดและนำเข้าและขายสินค้าเคมีภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจมากว่า 18 ปี

View page »

ยูไนเต็ดฟีดดิ้ง จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: ยูไนเต็ดฟีดดิ้ง จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105521010296 ที่อย:ู่ 199/49-51   ซ.แลนด์โก้  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท:์ 0-2272-2820-9 FAX: 0-2271-4585-6 Website: http://www.unitedfeeding.com/ รายละเอียดบริษัท: บริษัทยูไนเต็ดฟีดดิ้งจำกัด เริ่มประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ การเลี้ยงปศุสัตว์ ไก่พันธุ์ และ ฟาร์มสุกร ก่อตั้งเมื่อปี เริ่มพ.ศ.2521 โดยมี คุณพร เลียวไพรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยมีคุณ นิพนธ์ เหล่าวรวิทย์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ โดยสร้างโรงงานที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี ผลิตอาหารไก่ สุกร หัวอาหาร เพื่อใช้ภายในฟาร์มบริษัทและจำหน่ายสู่ฟาร์มปศุสัตว์ทั่ว ประเทศ

View page »

ไทยสงวนวานิช 2489 จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: ไทยสงวนวานิช 2489 จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105526044954 ที่อย:ู่ 189 อาคารวิจนาการ ถ.สาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท:์ 02-676-5599 ต่อ 5630-5631 FAX: Website: http://www.tnis.com/ รายละเอียดบริษัท: ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง Fuji Electric จากประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 60 ปี และมีการเติบโตอย่างมั่นคงมาตลอด มีความประสงค์จะขยายกิจการให้ครอบคลุมธุรกิจได้ทั่วถึง

View page »

เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105507002915 ที่อย:ู่ 33/29-31  อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 8 ถ.สุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10500 เบอร์โทรศัพท:์ 0-2625-0045 FAX: 0-2632-7351 Website: http://www.kline.co.th รายละเอียดบริษัท: เป็นผู้นำในธุรกิจลอจิสติกส์แบบครบวงจร บริการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ ทั้งในประเทศ ภูมิภาคเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>