งานอาหาร/งานเครื่องดื่ม

 • ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • แอลซี ดีไลท์ จำกัด
 • บริษัททะกะระ สยาม จำกัด
 • ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สแตรธิจิค เคเทอร์ริ่ง จำกัด
 • เจ.เอ็ม.อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
 • เอ็ม เค เรสโตรองต์ จำกัด
 • บริษัท ไทย ยามาซากิ จำกัด
 • บริษัท แมคไทย จำกัด
 • สหฟาร์ม จำกัด

ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนการค้า: 0107542000011 ที่อยู่::ู่ 283  อาคารสีบุญเรือง 1 ชั้น 2 ปากซอยคอนแวนต์  ถนนสีลม  แขวงสีลม กรุงเทพมหานคร 10500 เบอร์โทรศัพท:์ 0-2677-1719 ต่อ 1719,1726 FAX: Website: http://www.cpall.co.th/ รายละเอียดบริษัท: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ผ่านเครือข่ายร้านสาขาที่ กระจายอยู่ทั่วทุกมุมของประเทศไทย

View page »

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ทะเบียนการค้า: 0107537000246 ที่อยู่::ู่ 1  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 18  ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10500 เบอร์โทรศัพท:์ 02-641-0400 FAX: 02638 2942 Website: http://www.cpfworldwide.com รายละเอียดบริษัท: ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ด้านการเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย การดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยซีพีเอฟ และบริษัทย่อยในประเทศไทยนั้น เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ จนกระทั่งถึงการผลิตอาหารสำเร็จรูป  

View page »

แอลซี ดีไลท์ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: แอลซี ดีไลท์ จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105545046266 ที่อยู่::ู่ 135/25  หมู่ที่ 19  ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ กรุงเทพมหานคร 10170 เบอร์โทรศัพท:์ 0-2887-3180-7 FAX: 0-2887-3188-9 Website: รายละเอียดบริษัท: ขายส่ง-ปลีกนมสด นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว นมยูเอส  

View page »

บริษัททะกะระ สยาม จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: บริษัททะกะระ สยาม จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105541055201 ที่อยู่::ู่ อาคารทวีพรรณ 363 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 , เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท:์ 053-116331 FAX: 053-116331 Website: www.ajinotakara.com รายละเอียดบริษัท: จำหน่ายผงชูรสอายิโนะทะกะระ และผงปรุงรส รสหนึ่ง  

View page »

ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105540070088 ที่อยู่: 142  อาคาร ทูแปซิฟิคเพลส  ถ.สุขุมวิท  แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เบอร์โทรศัพท:์ 0-2653-2900 ต่อ 9400 FAX: 0-2653-2866 Website: http://www.yum.co.th/career.php รายละเอียดบริษัท: เป็นเจ้าของ ผู้บริหาร และ ผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านอาหารบริการด่วน KFC และ PIZZA HUT ในประเทศไทย บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด มีทีมบริหารและพนักงานชาวไทยกว่า 10,000 คน เพื่อให้บริการในร้านอาหารเคเอฟซีรวมทั้งสิ้นกว่า 306 สาขา และร้านพิซซ่าฮัทกว่า 75 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และอีกกว่า 56 จังหวัดทั่วประเทศไทย

View page »

บริษัท สแตรธิจิค เคเทอร์ริ่ง จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: บริษัท สแตรธิจิค เคเทอร์ริ่ง จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105538064122 ที่อยู่::ู่ 75/94 ม.11 ต.คลองหนึ่ง  ปทุมธานี 12120 เบอร์โทรศัพท:์ 02-908-1641-4 FAX: 0-2261-4407 Website: http://www.strategiccatering.com รายละเอียดบริษัท: นำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพดีจากต่างประเทศ

View page »

เจ.เอ็ม.อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: เจ.เอ็ม.อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105534020848 ที่อย:ู่ 30/74-76  หมู่ที่ 7  ซ.หมู่บ้านเอราวัณ 51-53  ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย ปทุมธานี 12150 เบอร์โทรศัพท:์ 0-2594-4816-7 ต่อ 224 FAX: 0-2533-2908 Website: http://www.jmthaifood.com รายละเอียดบริษัท: บริษัท เจ.เอ็ม. อุตสาหกรรมอาหารจำกัด และบริษัท จิตรมาส เทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจมากกว่า 25 ปี และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 , GMP , HACCP, HALAL, BRC  เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตและให้บริการด้านอาหารครบวงจรในแบรนด์ Party Solutions,Rice Station,Eastern Chef,Chef Box เพื่อการส่งออกนอกและจำหน่ายในประเทศ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนรถด่วนพิเศษดีเซลปรับอากาศการรถไฟแห่งประเทศไทย, บริการจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่, ร้านจำหน่ายอาหารในห้างสรรพสินค้าต่างๆ, อาหารสำเร็จรูป) …

View page »

เอ็ม เค เรสโตรองต์ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: เอ็ม เค เรสโตรองต์ จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105532062632 ที่อย:ู่ 1093/164 อาคาร เซ็นทรัสซิตี้ทาวเวอร์  ชั้น 34  ถนน บางนา – ตราด แขวงบางนา  กรุงเทพมหานคร  10260 เบอร์โทรศัพท:์ 0-2745-6433 ต่อ 709,710 FAX: 0-2745-6433 ต่อ 718 Website: http://www.mkrestaurant.com รายละเอียดบริษัท:

View page »

บริษัท ไทย ยามาซากิ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: บริษัท ไทย ยามาซากิ จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105527027239 ที่อย:ู่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 15 ห้อง 1503-1504 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท:์ 0-2255-8510-4 FAX: 0-2255-8500-1 Website: http://www.yamazaki.co.th รายละเอียดบริษัท: ผลิตเพื่อจำหน่ายขนมปัง ขนมเค้ก และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด ปัจจุบันมี 50 กว่าสาขา และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ GMP มุ่งเน้นความอร่อย สดใหม่ ปลอดภัย คุณภาพสูงบนมาตรฐานระดับสากล

View page »

บริษัท แมคไทย จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: บริษัท แมคไทย จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105526048623 ที่อย:ู่ 97/11 ถนน  ราชดำริ แขวง  ลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท:์ 02-696-4992 FAX: 0-2256-9797 Website: http://www.mcthai.co.th รายละเอียดบริษัท: แมคโดนัลด์ร้านอาหารแฮมเบอร์เกอร์อันดับหนึ่งของโลก กำลังขยายกิจการต้องการ ผู้ร่วมงานจำนวนมาก คุณจะไม่มีคำว่าผิดหวัง ถ้าคุณมาเป็นหนึ่งในทีมบริการของแมคโดนัลด์ เพราะคุณจะพบกับบริการที่อบอุ่นสนุกสนาน และยังเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทำงาน อีกทั้งฝึกฝนความสามารถต่างๆ ของตัวคุณเอง  

View page »

สหฟาร์ม จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ ชื่อ: สหฟาร์ม จำกัด ทะเบียนการค้า: 0105520015324 ที่อย:ู่ 44/4 หมู่ที่ 11 ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท:์ 055-411865 FAX: – Website: http://www.sahafarms.com/ รายละเอียดบริษัท: ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารไก่ ฟาร์มไก่และการชำแหละและแปรรูปไก่ เพื่อการส่งออก ส่งออกชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>