ตามที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้
1. นางสาวไหมฟาง โพธิ์พ่วง
2. นางสาวฐิติมา ชื่นทิม
3. นางสาวฤดีมาศ บุญธรรม

โดยให้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
597.5 KB
403 Downloads
รายละเอียด...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
597.5 KB
403 Downloads
รายละเอียด...

By wanvisa