Tag Archive: มทร.ธัญบุรี

พ.ย. 26

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทย …

Continue reading »

ก.ย. 20

ประกาศ รายชื่อนักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี

ประกาศ รายชื่อนักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็ …

Continue reading »

ก.ย. 12

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง …

Continue reading »

ก.ค. 16

รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time ด้านงานบริการ มทร.ธัญบุรี

หลักการและเหตุผล การทำงาน Part Time หารายได้ระหว่างเรีย …

Continue reading »

พ.ค. 23

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1/2561

                    ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประสงค์จะร …

Continue reading »

ส.ค. 02

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร. ธัญบุรี รับสม …

Continue reading »

ต.ค. 11

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโ …

Continue reading »

ก.ย. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงว …

Continue reading »

เม.ย. 29

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์, นายช่างไฟฟ้า

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความ …

Continue reading »

เม.ย. 19

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักจัดการทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร …

Continue reading »

Page 1 of 212