Tag Archive: วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

ต.ค. 03

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ในตำแหน่ง ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ ประจำวิทยาลัยฯ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดตำแหน่งงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายทางไปรษณีย์ ได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี เลขที่ 1 ม.1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-212-404, 077-273995 ต่องานบุคคล มือถือ 086-9437248 โทรสาร 077-212077 E-mail: kosit.thailandonly@gmail.com   Share