มิ.ย. 19

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 86 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 
เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 86 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2561
——————————————————-

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่ง วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
12. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา
13. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
14. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
17. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

มิ.ย. 19

เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 แล้ว!!!

กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2561
สังกัด สพฐ. รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2561

มิ.ย. 19

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เปิดรับสมัครงาน

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
——————

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่การเงิน งานทะเบียน งานบัญชี และนักการภารโรง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มิ.ย. 19

PART TIME สวนสนุก ฮาร์เบอร์ แลนด์

บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด ผู้ประกอบะุรกิจด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค
เปิดให้บริการที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 และจะเปิดอีกหลายสาขาใน กทม.
จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคคลากรเข้าร่วมงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มิ.ย. 04

การรับสมัครเเละเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำเเหน่งอธิการบดีจึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเเละขอเชิญชวนบุคคลผู้มีสมบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมเเนบประวัติเเละผลงานของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ค

เอกสารเพิ่มเติม >>>> Download<<<<

มิ.ย. 04

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

เอกสารเพิ่มเติม >>>> Download<<<<

มิ.ย. 04

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

ด้วยกรมชลประทานได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในหกรมชลประทาน ซึ่งเปิดรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถั่วไปของสำนักงาน ก.พ. แล้วโดยจะรับสมัครทานอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ จำวน 7 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา

เอกสารเพิ่มเติม >>>> Download<<<<

 

พ.ค. 28

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานเเละลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานเเละลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จึงขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ประกาศรับสมัครเเละโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  >>>ดาวน์โหลด<<<

พ.ค. 28

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำเเหน่งนายสัตวเเพทย์ปฏิบัติการ หรือตำเเหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลด

พ.ค. 23

เชิญเข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อประเทสออสเตรเลีย


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Page 1 of 9312345...102030...Last »