ก.พ. 06

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา2 เปิดรับสมัครงาน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา2 (บริษัทฯ) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ช่วงหัวลำโพง-เตาปูน และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงเตาปูน-คลองบางไผ่ ปัจจุบัน บริษัท อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรในการเดินรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จึงมีความประสงค์รับพนักงานจำนวนมาก

ท่านใดสนใจสมัครงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ สำนักทรัพยากรบุคคล (สาขา2)
แผนกสรรหาและว่าจ้าง โทรศัพท์หมายเลข 0 2354 2000 ต่อ 183101-6

ก.พ. 05

บริษัท นิเด็ค อิเลคทรอนิกส์ (คลองเจ็ด ธัญบุรี) เปิดรับสมัครงาน PART-TIME

บริษัท นิเด็ค อิเลคทรอนิกส์ (คลองเจ็ด ธัญบุรี) เปิดรับสมัครงาน PART-TIME

นักศึกษาที่สนใจเข้ารับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับงาน PART-TIME ดังกล่าว
สามารถมาลงชื่อ ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายแนะแนวฯ (ชั้น 2) กองพัฒนานักศึกษา (ข้างโรงอาหารกลาง)

**โปรดเตรียมสำเนาบัตรนักศึกษา และตารางเรียนมาด้วย**

สามารถลงชื่อเข้ารับฟังรายละเอียดงาน
ตั้งแต่บัดนี้ – จันทร์ที่ 19 มค.61

ก.พ. 01

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 330 อัตรา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 330 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การรับสมัครบุคคล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 297 อัตรา (ปวช. ทุกสาขาวิชา)
2. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้น จำนวน 1 อัตรา (ปวช. ทุกสาขาวิชา)
3. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 20 อัตรา (วุฒิ ม.3)
4. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ม.3)
5. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา (ปวช. ทุกสาขาวิชา)

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาทำการ ณ สถานที่ที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ คลิ๊กที่นี้

ก.พ. 01

บริษัท ทีโอที จำกัดเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561

บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักงบประมาณและการเงิน
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. บุคลากร
4. นักบริหารงานทั่วไป
5. นักบริหารงานขาย
6. วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เว็บไซต์ กดที่นี้
– เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร กดที่นี้
– หนังสือรับรอง กดที่นี้

ก.พ. 01

บ.เค.พี.เอส. ออโตโมทีฟ จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บ.เค.พี.เอส. ออโตโมทีฟ จำกัด ดำเนินะุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และในบริการต่าง ๆ ให้ทางโชว์รูม / ศูนย์บริการชั้นนำทั่วประเทศ มีความประสงค์ขอรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นการรองรับการขยายงานในแต่ละผลิตภัณฑ์ในเครือ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ค. 30

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยญ
1. ลูกจ้างประจำเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา
2. ลูกจ้าประจำลักษณะพิเศษ จำนวน 3 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ค. 30

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกสอบบรรจุฯ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร รายละเอียด ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ค. 24

สมัครสอบทหารอากาศ 2561 กองทัพอากาศเปิดสอบ 665 อัตรา ด่วน!!!

สมัครสอบทหารอากาศ 2561 กองทัพอากาศเปิดสอบ 665 อัตรา ด่วน!!!
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2561 จำนวน 665 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2561

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงาน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 665 อัตรา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คลิ๊ก

ม.ค. 24

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา


กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 200 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ม.ค. 24

PART-TIME @IMPACT เมืองทองธานี วันที่ 1-15 กพ. 61

PART-TIME
@IMPACT เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 1-15 กพ. 61
(เลือกวันทำงานได้)

สมัครออนไลน์ได้ที่
https://goo.gl/forms/JnYSQ2Wg5p6aI8ZI2

ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มค. 61

ขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครออนไลน์
2. ประกาศรายชื่อที่เพจนี้
3. ทำการยืนยัน ตามขั้นตอน
4. นศ.จะได้รับข้อความตอบกลับ
5. มาตามนัดหมาย
6. เดินทางไปปฏิบัติงาน

**ขอให้อ่านรายละเอียด ก่อนสมัครนะคะ**

Page 1 of 8912345...102030...Last »