ก.ย. 20

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

1. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย
-วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
-ถ้ามีประสบการณ์ ซ่อมไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
-มีใจรักงานบริการ
-ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัย
2. หลักฐานการรับสมัคร
-รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
-สำเนาวุฒิการศึกษา
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประชาชน
3. สถานที่รับสมัคร
อาคาร4 ชั้น1 งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทร 02-549-3269
4. วัน – เวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลาราชการ
5. สถานที่สอบคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (4.0 MB, 22 downloads)

ก.ย. 14

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 25 กันยายน 2560 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 25 กันยายน 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 25 กันยายน 2560 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 25 กันยายน 2560

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

หน่วยงานที่บรรจุ       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อัตราจ้าง                  18,000 บาท

เลขที่ตำแหน่ง           58

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1.  เพศชายหรือหญิง
 2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสาขาอาหารและโภชนาการ
 3. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ความสามารถ โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
 5. มีความอดดทน มีจิตสาธารณะ
 6. ละเอียดรอบคอบ ขยันมั่นเพียร อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

 

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

หน่วยงานที่บรรจุ       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อัตราจ้าง                  18,000 บาท

เลขที่ตำแหน่ง           57

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1.  เพศชายหรือหญิง
 2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสาขาอาหารและโภชนาการ
 3. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ความสามารถ โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
 5. มีความอดดทน มีจิตสาธารณะ
 6. ละเอียดรอบคอบ ขยันมั่นเพียร อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทร 02-549-3154

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (4.0 MB, 22 downloads)

 

ก.ย. 12

บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงเป็นตราเอกสารของบริษัทฯและคลิปวีดีโอ

บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด

 

ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงเป็นตราเอกสารของบริษัทฯและคลิปวีดีโอ

คอนเซป สื่อถึง “นวัตกรรมเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้ สร้างอนาคตใหม่ให้คนไทยทั้งประเทศ” ได้อย่างชัดเจน ต้องจดจำง่ายและมีความคิดสร้างสรรค์ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมีรายงานดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

– นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ การศึกษา อาชีพ

รางวัลในการประกวด

ตราสัญลักษณ์

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ

คลิปวิดีโอ

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ

กำหนดส่งผลงาน

ตราสัญลักษณ์ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560

คลิปวีดีโอ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560

 

เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>ดาวน์โหลด<<<

ก.ย. 12

บ.มหัศจรรย์ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุุรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริษัทฯ

บ.มหัศจรรย์ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จำกัด

ต้องการเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุุรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริษัท

เป็นจำนวน 17 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ้าง

พนักงานเขียนแบบเครื่องจักร  จำนวน 4 อัตรา

พนักงานแผนกไฟฟ้า จำนวน 4 อัตรา

พนังงานแผนกประกอบ จำนวน 4 อัตรา

พนักงานแผนกเชื่อม จำนวน 4 อัตรา

พนักงานแผนก IT จำนวน 1 อัตรา

วิศวกรโรงงาน จำนวน 2 อัตรา

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ

เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีหลักฐานแสดงความรู้และจบางด้านวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (IT)

การรับสมัคร

ติดต่อได้ที 082-58590051/081-3772181

EMAIL yanittha@hotmail.com

หลักฐานการสมัคร

หลักฐานการแสดงผลการเรียน ระดับ ปวส. และปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>ดาวน์โหลด<<<

ก.ย. 12

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

หน่วยงานที่บรรจุ       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อัตราจ้าง                  18,000 บาท

เลขที่ตำแหน่ง           57

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1.  เพศชายหรือหญิง
 2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสาขาอาหารและโภชนาการ
 3. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ความสามารถ โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
 5. มีความอดดทน มีจิตสาธารณะ
 6. ละเอียดรอบคอบ ขยันมั่นเพียร อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– เบอร์โทร 02-549-3154

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

รับสมัครพนักงานราชการ 2560 ครั้งที่ 2-60 (4.4 MB, 21 downloads)

ก.ย. 12

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

หน่วยงานที่บรรจุ       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อัตราจ้าง                  18,000 บาท

เลขที่ตำแหน่ง           58

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1.  เพศชายหรือหญิง
 2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสาขาอาหารและโภชนาการ
 3. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ความสามารถ โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
 5. มีความอดดทน มีจิตสาธารณะ
 6. ละเอียดรอบคอบ ขยันมั่นเพียร อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– เบอร์โทร 02-549-3154

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

รับสมัครพนักงานราชการ 2560 (4.4 MB, 22 downloads)

ก.ย. 12

บริษัท ไทยคาลิ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท ไทยคาลิ จำกัด

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกงาน

-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า  (สาขาไฟฟ้ากำลัง)

-มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

-นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติดี ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงต่อการฝึกปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรและมีความอดทน

-สามารถฝึกงานได้ตลอดเวลากรเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขการฝึกงานของนักศึกษา

-นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 288 ชั่วโมง (3เดือน) หรือ 90% ของเวลาฝึกงานทั้งหมด

-ระหว่างฝึกงานนักศึกษาจะต้อปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

-นักศึกษาฝึกงานจะต้องผ่านการประเมินผลตามเงื่อนไขที่กำหนด

สถานที่ และวันเวลาการฝึกงาน

–  สถานที่ฝึกปฏิบัติงานได้แก่ บริษัท ไทยคาลิ จำกัด เลขที 333 หมู่ 4 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดพระนครราชสีมา 36220

-วันเวลา ปฏิบัติงาน จันทร์ ถึงวันศุกร์ ระห่างเวลา 08.00-17.00 น หรือตามตารางการทำงานที่บริษัทเป็นผู้กำหนด

วิธีรับสมัคร

-สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท ไทยคาลิ จำกัด เลขที 333 หมู่ 4 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดพระนครราชสีมา 36220

-ทางอีเมล์ hr@thaikali.co.th

เอกสารการขอฝึกงาน

-หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย โดยรุวันที่เริ่มและจบการฝึกงาน ตรงตามที่บริษัทกำหนด

-หนังสือใบแสดงผลการเรียนฉบับล่าสุด

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป / (ใส่ชุดนักศึกษา/ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>ดาวน์โหลด<<<

ก.ย. 11

คัลเจอรัล แคร์ ประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการออแพร์

คัลเจอรัล แคร์ ประเทศไทย

 

Au Pair คือ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่รับรองโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและเปิดโอกาสให้เยาวชน อายุ 18-26 ปี ที่ต้องการแลกเปลี่ยนทักษาภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านการดูแลลูกให้กับครอบครัวชาวอเมริกัน ออแพร์จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ ฟรี ทุนสนับสนุนกรศึกษา และโอกาสท่องเที่ยว ประสบการณ์ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ติดต่อที่ เบอร์ 02-0178430 ถึง 5

หรือ 081-7332256

E-mail aupair.th@culturalcare.com

 

เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>ดาวน์โหลด<<<

ก.ย. 11

บริษัท อินเตอร์ เซ็นเตอร์ แพค (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

บริษัท อินเตอร์ เซ็นเตอร์ แพค (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัครด่วน

เนื่องจากทางบริษัทฯ กำลังขยายกิจการมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมาร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

1.เจ้าหน้าที่แผนกออกแบบ (ปวส.-ป.ตรี)  3  ตำแหน่ง

2.Seles Engineer (ด่วนมาก)  4  ตำแหน่ง

3.Seles Executive (ด่วนมาก)  4  ตำแหน่ง

4.ธุรกิจจัดซื้อ (ปวส.-ป.ตรี)  4  ตำแหน่ง

5.QA Engineer (ปวส.-ป.ตรี)  2  ตำแหน่ง

6.Section Head Store   2  ตำแหน่ง

**หมายเหตุ ตำแหน่ง Seles ต้องมีรถยนต์ส่วนบุคคล

ทุกตำแหน่งถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจกรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือส่งมาที่

02-159-0163-65

หรือ 087-4957844 คุณเก๋

E-mail human2@intercenterpack.com

เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>ดาวน์โหลด<<<

 

ก.ย. 11

บริษัท โมเดอร์น โดสตัฟส์ พิคเมนท์ส จำกัด ขอประชาสัมพันธ์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการรับเข้าสมัครเข้าทำงานกับทางบริษัทฯ

ขอประชาสัมพันธ์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการรับเข้าสมัครเข้าทำงานกับทางบริษัทฯ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

แผนกบริหารงานบุคคล บริษัท โมเดอร์น โดสตัฟส์ พิคเมนท์ส จำกัด

โทร.02-5303890-5 ต่อ 142/087-1284727

สอบถามเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน สมชาย โชคบัณฑิตย์

โทรสาร 02-5394888

 

เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>ดาวน์โหลด<<<

Page 1 of 8212345...102030...Last »