พ.ย. 09

บริษัท เอ็นเอสที อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท เอ็นเอสที อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

รับสมัครนักศึกษาฝึกสอน นักศึกษาประจำ นักศึกษาทำงานโปรเจค

 • ด้านไอที

เอกสารเพิ่มเติม ที่นี่่  >>>>>ดาวน์โหลด<<<<<

พ.ย. 09

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนักศึกษาด้านศิลปะ ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (Young Artists Talent 4.0 #9)

 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ รวมถึงประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ (อาเซียน) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดผลงน จำนวน 70 คน ณ จังหวัดกระบี่ จากนั้น จะคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ จำนวน 10-12 คน เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง และศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) เพื่อเป็นการเปิดโลกทััศน์ เพิ่มพูนจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา อีกทั้งยังมีโอกาสพัฒนาแนวคิดและวิธีการ สร้างงานโดยศึกษาและเรียนรู้จากศิลปินระดับโลก และจะจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

เอกสารเพิ่มเติม ที่นี่่  >>>>>ดาวน์โหลด <<<<<

พ.ย. 08

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับสมัคร (คลิ๊กเลือกระดับ)

ปริญญาโท >>>>>> ดาวน์โหลด

ปริญญาเอก >>>>>> ดาวน์โหลด

     ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์

 1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th

 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

 3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์

  ระดับปริญญาเอก จัดส่งใบแสดงผลการศึกษา และผลสอบเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน (หากไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ผลสอบเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษได้ ให้ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา)

  ระดับปริญญาโท จัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th
  (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน

 4. นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 5. ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะ หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ

 1. ” ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง”
  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  สถานที่สอบ  และประกาศผลสอบ

 1. เว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th

 2. ณ  สำนักบัณฑิตศึกษา  ชั้น  4   อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 3. Facebook   https://www.facebook.com/ogsrmutt/

พ.ย. 08

เปิดแล้ว “SCG” เปิดรับ 134 อัตรา เงินเดือน 25,000-37,000 บาท อยู่จังหวัดไหน เลือกได้เลย

(ยินดีรับพิจารณาทั้งเด็กจบใหม่ และมีประสบการณ์)
บริษัท SCG Cement Building Materials – Domestic Market
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน และเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร
โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1. เพศชายหรือเพศหญิง (สัญชาติไทย)
2. วุฒิ ปวส. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. วุฒิ ป.ตรี เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป / ป.โท เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป (หากใช้วุฒิ ป.โท จะต้องผ่านทั้งวุฒิ ป.ตรี และ ป.โท)
4. อายุไม่เกิน 35 ปี
5. มีผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน ขึ้นไป (สำหรับวุฒิ. ป.ตรี,ป.โท)

ด่วน !!! ใครมีลูก หลานญาติ.สนใจทำงาน “SCG” หรือปูนซีเมนต์ไทย นั่นแหละเปิดรับ 134 อัตรา เงินเดือน 25,000-37,000 บาท อยู่จังหวัดไหน เลือกได้เลย… http://thai.onzorn.info/2016/05/scg-134-25000-37000.html?m=1

 

พ.ย. 08

บริษัท เอ็นเอสที เทรดดิ้ง จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท เอ็นเอสที เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการทางด้านสารสนเทศ รวมถึงเป็นผู้ดำเนินการจัดหา ออกแบบ รับปรึกษา ระบบงาน และให้บริการทางด้านไอที ตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ซึ่งทางบริษัทฯ มีความประสงค์ต้องการรับสมัครงาน ในตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมเอกสารนี้

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

พ.ย. 06

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ทุกสาขา อัตราเงินเดือน 15,600 บาท ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1.1 เพศหญิง

     1.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

     1.3 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word Excel Power Point) ได้ดี

     1.4 มีความรู้ความสามารถด้านการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     1.5 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานด้านการเงิน

     1.6 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน

     1.7 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

     1.8 สามารถปฏบัตองานนอกเวลาราชการได้

     1.9 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดทางวินัย

     1.10 ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา

2. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสถานที่สอบคัดเลือก

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2560 ในเวลาราชการ

     ณ ที่ทำการสำนักงาน ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ (ตึก 9 ชั้น)

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

                        วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงาน ชั้น อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ (ตึก 9 ชั้น)

สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ

                        วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 3.00 เป็นต้นไป

ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ (ตึก 9 ชั้น)

ประกาศผลสอบคัดเลือก วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.

รายงานตัว วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30น.

DVIEW-Mk9oy20171114113831
DVIEW-Mk9oy20171114113831
DVIEW-Mk9oy20171114113831.pdf
1.1 MB
11 Downloads
Details...

พ.ย. 03

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการรากแก้ว ประจำมหาวิทยาลัย

ด้วยมูลนิธิรากแก้วร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพของโครงการฯ จึงมีความประสงค์จะรับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการรากแก้ว ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ฝ่ายพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2549 3023, 0 2549 3027

Read the rest of this entry »

พ.ย. 03

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 213 อัตรา

ด้วยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 213 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สมัครได้ที่เว็บไซต์ >>สมัครงาน<<

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>อ่านที่นี้<<

ต.ค. 31

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้

 1. นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  (ที่วไป)
 2. นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภายใต้)
 3. นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
 4. นิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภายใต้)

เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>ดาวน์โหลด<<<

ต.ค. 31

มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 32

ด้วยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)  จัดงาน มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 32 ซึ่งจะเป็นงานแนะแนวศึกษาต่อในประเทศต่างๆ ทุกระดับการศึกษา เรียนภาษาอังกฤษ เรียนต่อมัธยม ปริญญา หรือ WORK&STUDY โดยเปิดให้นักรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานฟรี  ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00-17.00 น ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 

เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>ดาวน์โหลด<<<

Page 1 of 8412345...102030...Last »