ประเภทการขอรับบริการ

ประเภท

  • ขออนุญาตเผยแพร่ในระบบส่งเสริมการมีงานทำ
  • ค้นหาข้อมูลผู้สมัครงาน
  • ติดบอร์ดเผยแพร่ข่าวสมัครงานในมหาวิทยาลัยฯ
  • ขออนุญาตใช้พื้นที่ในการรับสมัครงานและสัมภาษณ์
  • รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/ ทำงานเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ
  • อื่นๆ (ระบุ)………………………..

หมายเหตุ สถานประกอบการต้องดาวน์โหลดประเภทการขอรับบริการแนบท้ายใบสมัครด้วค่ะ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด>> แบบขอรับบริการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*