↑ Return to งาน IT

บริษัทขอนแก่น บี.เอส.เค อินเตอร์เทรด จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัทขอนแก่น บี.เอส.เค อินเตอร์เทรด จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0405545000867
ที่อยู่:
231/4 ซ.ยิ้มศิริ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัด ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท:์
043-334996-7
FAX:
043-334887
Website: http://www.bskthailand.com/
รายละเอียดบริษัท: บริษัท ขอนแก่น บี.เอส.เค อินเตอร์เทรด จำกัดก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก   ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการทำงานที่ยอดเยี่ยม และให้ประโยชน์แก่ลูกค้า อย่างแท้จริงร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการ ด้วยความจริงใจเพื่อให้ลูกค้า ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเมื่อท่านตัดสินใจให้เรารับใช้ท่านจึงมั่นใจได้ว่าด้เลือกใช้สินค้าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและบริการ จากทีมงานมืออาชีพ

ใส่ความเห็น