ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนการค้า:
0105513004975
ที่อย:ู่
990-1   ซ.ประดู่ 1  ถ. สาธุประดิษฐ์  แขวงบางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท:์
0-2289-3100 ต่อ 201,223
FAX:
0-2291-1788
Website: http://www.wacoal.co.th
รายละเอียดบริษัท: ในเครือสหพัฒน์ ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั่นนำ เช่น ชุดชั้นใน “วาโก้” ชุดเล็ก และชุดชั้นนอกสตรี ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้

ใส่ความเห็น