เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105510003323
ที่อย:ู่
ชั้น 19  อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท:์
0-2263-0700
FAX:
0-2263-0711
Website: http://www.teijin.co.th/
รายละเอียดบริษัท: ส่งออก ผลิตเส้นใยสังเคราะห์  การขายส่งผลิตภัณฑ์สินค้าขั้นกลางอื่นๆ

 

ใส่ความเห็น