ร็อคกี้ การ์เมนท์ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
ร็อคกี้ การ์เมนท์ จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105534040806
ที่อย:ู่
63/4-6, 12  ซ.เจริญนคร 53  ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท:์
0-2437-4276
FAX:
0-2862-4893
Website: http://www.rockygarment.com/
รายละเอียดบริษัท: บริษัท ร็อคกี้ การ์เมนท์ จำกัด เป็นผู้ผลิต และ ผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์หมวกแฟชั่น และหมวกผ้าทุกชนิด รับผลิตตาม order หรือใช้ Design ของโรงงาน

 

ใส่ความเห็น