ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนการค้า:
0107537001552
ที่อยู่::ู่
666  ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท:์
0-2685-6512-3
FAX:
Website: http://www.pg.co.th/
รายละเอียดบริษัท: ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปในกลุ่มเครือสหพัฒน์ผลิตแบรนด์เสื้อผ้าดังๆหลายแบรนด์ อาทิ Arrow . Lacoste, Arena,BSC. St.andrew.Elle ฯลฯ

ใส่ความเห็น