บริษัท ไดสตาร์ไทย จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัท ไดสตาร์ไทย จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105538070025
ที่อยู่::ู่
193 อาคารเลครัชดา ชั้น 17 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท:์
02 2640470
FAX:
02 2640474
Website: http://dystar.com/
รายละเอียดบริษัท: The company is broadening its portfolio and moving into leather and non-textiles, is now looking for new highly motivated personnel to join our team in Thailand. ผลิตและจำหน่ายเคมีสีย้อมที่ใช้ในธุรกิจเท็กซ์ไทล์ และฟอกหนัง

ใส่ความเห็น