บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด
ทะเบียนการค้า:
105541065093
ที่อยู่่:
9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท:์
0-278-20891-7
FAX:
02-2374402
Website: http://www.jimthompson.com/
รายละเอียดบริษัท: Jim Thompson – The Thai Silk Co.,Ltd. เป็นผู้ผลิต-ขาย ส่งออก ผ้าไหมและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ยี่ห้อ Jim Thompson โดยมีทั้งขายปลีกภายในประเทศและส่งออก รวมทั้งมีร้านอาหารและห้องจัดเลี้ยง ภายใต้ชื่อ Jim Thompson

 

ใส่ความเห็น