บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105518006119
ที่อย:ู่
129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขคยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท:์
02-2951117,02-2590911 ต่อ 112,194,196
FAX:
02-2949101
Website: http://www.thanulux.com/
รายละเอียดบริษัท: บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทในเครือ “สหพัฒนพิบูล” ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการผลิต สินค้าเครื่องแต่งกายสำหรับ สุภาพบุรุษ , สุภาพสตรี ,  กีฬา , เด็ก และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังภายใต้เครื่องหมาย   ARROW ,GUY LAROCHE, DAKS, BSC, ABSORBA, LOUIS FONTAINE, ELLE HOMME, La femme, MIX-SELF, ZAZCH และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงอีกมาก นอกจากนี้ยังมีบริษัทในกลุ่ม บมจ.ธนูลักษณ์ อีกมากกว่า 10 บริษัท ซึ่งได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000

ใส่ความเห็น