↑ Return to งานอื่นๆ

เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105507002915
ที่อย:ู่
33/29-31  อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 8 ถ.สุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10500
เบอร์โทรศัพท:์
0-2625-0045
FAX:
0-2632-7351
Website: http://www.kline.co.th
รายละเอียดบริษัท: เป็นผู้นำในธุรกิจลอจิสติกส์แบบครบวงจร บริการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ ทั้งในประเทศ ภูมิภาคเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*