เอ็ม เค เรสโตรองต์ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
เอ็ม เค เรสโตรองต์ จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105532062632
ที่อย:ู่
1093/164 อาคาร เซ็นทรัสซิตี้ทาวเวอร์  ชั้น 34  ถนน บางนา – ตราด แขวงบางนา  กรุงเทพมหานคร  10260
เบอร์โทรศัพท:์
0-2745-6433 ต่อ 709,710
FAX:
0-2745-6433 ต่อ 718
Website: http://www.mkrestaurant.com
รายละเอียดบริษัท:

ใส่ความเห็น