สหฟาร์ม จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
สหฟาร์ม จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105520015324
ที่อย:ู่
44/4 หมู่ที่ 11 ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท:์
055-411865
FAX:
Website: http://www.sahafarms.com/
รายละเอียดบริษัท: ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารไก่ ฟาร์มไก่และการชำแหละและแปรรูปไก่ เพื่อการส่งออก ส่งออกชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง

ใส่ความเห็น