ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105540070088
ที่อยู่:
142  อาคาร ทูแปซิฟิคเพลส  ถ.สุขุมวิท  แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท:์
0-2653-2900 ต่อ 9400
FAX:
0-2653-2866
Website: http://www.yum.co.th/career.php
รายละเอียดบริษัท: เป็นเจ้าของ ผู้บริหาร และ ผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านอาหารบริการด่วน KFC และ PIZZA HUT ในประเทศไทย บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด มีทีมบริหารและพนักงานชาวไทยกว่า 10,000 คน เพื่อให้บริการในร้านอาหารเคเอฟซีรวมทั้งสิ้นกว่า 306 สาขา และร้านพิซซ่าฮัทกว่า 75 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และอีกกว่า 56 จังหวัดทั่วประเทศไทย

ใส่ความเห็น