บริษัท ไทย ยามาซากิ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัท ไทย ยามาซากิ จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105527027239
ที่อย:ู่
1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 15 ห้อง 1503-1504 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท:์
0-2255-8510-4
FAX:
0-2255-8500-1
Website: http://www.yamazaki.co.th
รายละเอียดบริษัท: ผลิตเพื่อจำหน่ายขนมปัง ขนมเค้ก และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด ปัจจุบันมี 50 กว่าสาขา และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ GMP มุ่งเน้นความอร่อย สดใหม่ ปลอดภัย คุณภาพสูงบนมาตรฐานระดับสากล

ใส่ความเห็น