บริษัท สแตรธิจิค เคเทอร์ริ่ง จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัท สแตรธิจิค เคเทอร์ริ่ง จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105538064122
ที่อยู่::ู่
75/94 ม.11 ต.คลองหนึ่ง  ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท:์
02-908-1641-4
FAX:
0-2261-4407
Website: http://www.strategiccatering.com
รายละเอียดบริษัท: นำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพดีจากต่างประเทศ

ใส่ความเห็น