แพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
แพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนการค้า:
0105537111216
ที่อยู่::ู่
50/234-275  หมู่ที่ 3  ถ.รังสิต-นครนายก  ต.ลาดลวาย  ปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท:์
0-2577-8888
FAX:
0-2577-8827
E-mail: recruit@panrcgroup.com
Website: http://www.panrc.com
รายละเอียดบริษัท: ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จัดจำหน่าย เครื่องสำอาง เวชสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพ ทั้งผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น แพนคอสเมติกพลัส อิลิเซ่นีโอสตราตา อีมีดีน ไมนัส ตลอดจนการให้บริการทางด้านผิวพรรณในรูปของ แพนคลินิก และ ราชเทวีคลินิก เป็นระยะเวลากว่า 28 ปี

ใส่ความเห็น