อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105513006102
ที่อย:ู่
549/2   ซอย/ถนน สาธุประดิษฐ์  แขวงช่องนนทรี  กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท:์
0-2294-0091-4
FAX:
0-2294-4479
Website:
รายละเอียดบริษัท: บริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื่องสำอางชั้นนำกว่า 30 ปี ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานของ GMP และ ISO 9002

ใส่ความเห็น