บจ. ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บจ. ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0107554827218
ที่อยู่::ู่
18 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท:์
02-554-2000
FAX:
Website: www.unilever.co.th
รายละเอียดบริษัท: พันธกิจของยูนิลีเวอร์ คือ การเติมพลังให้แก่ชีวิต ตอบสนองความต้องการทางด้านโภชนาการ สุขอนามัย และการดูแลเอาใจใส่ชีวิตส่วนตัว ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้คนรู้สึกดี มีลักษณะชวนมอง และแต่งเติมชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นทุกวัน

ใส่ความเห็น