สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105541051630
ที่อยู่::ู่
55/121 อาคารบ้านกลางเมืองรัชวิภา ซ. ปารีส 6 ลาดยาว กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท:์
02-158-1370-2
FAX:
02-158-1373
Website: http://www.sarasilp.com
รายละเอียดบริษัท: บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้การบริหารงานของคุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ รวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะในสายงานด้านต่างๆเป็นอย่างดี ซึ่งทางบริษัทได้วางเป้าหมายในการผลิตงานคุณภาพทางสายงานด้านสื่อสารมวลชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม และเพื่อรองรับกับการขยายตัวขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบัน ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากองค์กร และหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น ในการเป็นผู้ผลิตผลงานในด้านต่างๆ เพื่อเผยแพร่ออกสู่ต่างๆต่างๆ เพื่อเผยแพร่ออกสู่สายตาผู้ชม ซึ่งทางบริษัทและพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงหน้าที่ และพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและก้าวต่อไปองค์กรให้เข้มแข็ง และก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ใส่ความเห็น