สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105534107056
ที่อยู่:
36/28-35 ถ. งามวงศ์วาน ลาดยาว กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์:
0-2589-1047, 0-2953-0100
FAX:
Website: http://www.samartaplus.com
รายละเอียดบริษัท: หนึ่งในกลุ่มบริษัท สามารถเทลคอม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการด้านนี้จึงได้จัดส่ง Samart A+ Professional Repairing Service ที่มีความเชี่ยวชาญในงานซ่อมเข้ามาให้บริการ โดย Samart A+ จะเข้าไปให้บริการรับอุปกรณ์ถึงสถานที่ ณ จุดที่ตั้งอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

ใส่ความเห็น