สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนการค้า:
0107536000188
ที่อยู่::ู่
99/1  อาคาร ซอฟต์แวร์ปาร์ค  หมู่ที่ 4  ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท:์
0-2502-6000
FAX:
Website: http://www.samartcorp.com/08/indexth.php
รายละเอียดบริษัท: “สามารถ” มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไกล เพื่อนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น