บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด
ทะเบียนการค้า:
105531005261
ที่อย:ู่
55/25 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท:์
FAX:
Website: http://www.ddk.fujikura.co.th
รายละเอียดบริษัท: การผลิตเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องซาวด์รีโพรดิวซิงหรือวีดิโอรีโพรดิวซิงและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น