บริษัทวันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัทวันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด
ทะเบียนการค้า:
ที่อยู่::ู่
หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ซอย 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ (ฝั่งเดียวกับ TOT) สายรถเมล์ที่ผ่าน 52,150,356,รถตู้สายปากเกร็ด  จังหวัด กรุงเทพมหานคร   10210
เบอร์โทรศัพท:์
0-2502-6000
FAX:
0-2502-6842
Website: http://www.onetoonecontacts.com/
รายละเอียดบริษัท: บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความพร้อมของระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน Contact Center ภายใต้แนวความคิด “Total Solutions with Customized Services” สามารถให้บริการแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนในหลายรูปแบบ

ใส่ความเห็น