บริษัทฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย)

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัทฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย)
ทะเบียนการค้า:
ที่อยู่:
1/71 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย  พระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท:์
035-226581-4
FAX:
0-3522-6580
Website:
รายละเอียดบริษัท: การผลิตเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องซาวด์รีโพรดิวซิงหรือวีดิโอรีโพรดิวซิงและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น