บริษัททีทีแอนด์ที จำกัด มหาชน

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัททีทีแอนด์ที จำกัด มหาชน
ทะเบียนการค้า:
0107537000297
ที่อยู่::ู่
252/30 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท:์
0 2693 2100 ต่อ 3746 และ 3747
FAX:
Website: http://www.ttt.co.th/
รายละเอียดบริษัท: ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ในภูมิภาคจำนวน 1.5 ล้านเลขหมาย กำลังขยายธุรกิจทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร และอินเตอร์เน็ต

ใส่ความเห็น