บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนการค้า:
0107537000106
ที่อยู่::ู่
อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นเนล ชั้น 29 – 30,200 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท:์
0-2100-3000
FAX:
0-2100-3150-2
Website: http://www.jasmine.com
รายละเอียดบริษัท: ผู้นำด้านธุรกิจบริการสื่อสารโทรคมนาคม ให้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ  สื่อสารมั่นใจ ด้วยระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ

ใส่ความเห็น