โตโยต้ามหานคร จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
โตโยต้ามหานคร จำกัด
ทะเบียนการค้า:
105530028259
ที่อย:ู่
539/2  อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 23  ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท:์
0-2642-5044-64
FAX:
0-2245-6189
Website: http://www.toyotametro.co.th/
รายละเอียดบริษัท: ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและซ่อมรถยนต์โตโยต้า มีโชว์รูมและศูนย์บริการทั่วกรุงเทพฯ

 

ใส่ความเห็น