บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105538115223
ที่อยู่::ู่
เลขที่ 148 หมู่ 3 โครงการแฟคทอรี่แลนด์ ต.วังจุฬา อ.วังน้อย อยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท:์
0-3572-1921-9 ต่อ 210
FAX:
Website: http://www.daiwa-dat.co.th/
รายละเอียดบริษัท: เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับรองมาตรฐาน ISO:9002, QS:9000, ISO:14001 และ TS:16949

ใส่ความเห็น