บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนการค้า:
ที่อยู่::ู่
29/3 หมู่ 1 บางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท:์
0-2581-5462
FAX:
0-2581-5798
Website: http://www.thaistanley.com
รายละเอียดบริษัท: กิจการผลิตหลอดไฟ โคมไฟยานยนต์ อุปกรณ์ส่องสว่างรถยนต์

ใส่ความเห็น