บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105540056310
ที่อยู่::ู่
88 อาคาร SSP 3 ชั้น 10 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท:์
02-634-3939
FAX:
02-6343467
Website: www.siamsamsung.co.th
รายละเอียดบริษัท: เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มธุรกิจชั้นนำ ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทสหพัฒน์ (Saha Group) ธนาคารนครหลวงไทย (SCIB) และ Samsung Life บริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศเกาหลี ที่ดำเนินงานมากว่า 50 ปี และเป็นหนึ่งในเครือของ Samsung Group เพื่อให้การบริการด้านการออมทรัพย์ ประกันชีวิต และการลงทุนด้านการเงิน

ใส่ความเห็น