เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105547045500
ที่อยู่::ู่
46/88-89 หมู่ 12 ซ. หมู่บ้านนวลผกา ถ. นวลจันทร์ คลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท:์
0 – 2934-9000
FAX:
0 – 2934-9126
Website: http://www.mvtv.co.th/th/
รายละเอียดของบริษัท: ศูนย์รวมความบันเทิงผ่านดาวเทียม นำเสนอข่าวสารและความบันเทิตลอด 24 ชม.

 

ใส่ความเห็น