บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105517005330
ที่อย:ู่
อาคารเซ็นทรัล สีลม ชั้น 2 306 ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท:์
0 2101 8000
FAX:
0 2101 8153
Website: http://www.central.co.th/
รายละเอียดบริษัท: บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกอันดับ 1 ของเมืองไทย ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 60 ปี ด้วยยอดขายกว่ าห้าหมื่นล้านบาทต่อปี มีร้านค้าในเครือกว่า 200 ร้าน ครอบคลุม ทั่วประเทศ และมีพนักงานกว่า 30,000 คน

 

ใส่ความเห็น