ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนการค้า:
0107537000882
ที่อยู่:
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์:
0-2255-2222
FAX:
Website: http://www.ktb.co.th
รายละเอียดบริษัท: เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศที่มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ   สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญา และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ใส่ความเห็น