ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนการค้า:
0107536001079
ที่อยู่::ู่
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท:์
0-2646-3000
FAX:
0-2646-3001
Website: http://www.krungsri.com
รายละเอียดบริษัท: ธนาคารกรุงศรีอยุธยามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน และความเป็นเลิศด้านการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย

 

ใส่ความเห็น