เอ พลัส อี จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
เอ พลัส อี จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105538125717
ที่อยู่::ู่
244/3 ซ. ลาดพร้าว12 จอมพล กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท:์
02 938 6338
FAX:
02 938 8313
Website: http://www.aedc.co.th
รายละเอียดบริษัท: ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบและก่อสร้าง อาคาร, บ้านพักอาศัย, โรงงาน ฯลฯ

 

ใส่ความเห็น