ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105536086978
ที่อยู่:
115,117,119 ซ.รามคำแหง 58/4 หัวหมาก กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์:
0-2374-4640 , 0-2735-0360
FAX:
E-mail:

personnel@itc-group.co.th

Website: http://www.itc-group.co.th
รายละเอียดบริษัท: กลุ่มบริษัท ไอ. ที. ซี. ให้บริการสมบูรณ์แบบทั้งด้านการออกแบบ พัฒนาระบบ และติดตั้ง จำหน่ายเครื่องจักรทำความเย็นรวมทั้งให้คำปรึกษา ด้านจัดวางระบบให้เหมาะสมกับความ ต้องการของลูกค้า

ใส่ความเห็น