ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนการค้า:
0107537001374
ที่อยู่::ู่
767/10  ซ.ประดู่ 1  ถ.สาธุประดิษฐ์  แขวงบางโพงพาง กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท:์
0-2294-0281 ต่อ 377
FAX:
02-9433024
Website: http://www.icc.co.th
รายละเอียดบริษัท: บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายสินค้า BSC, LACOSTE, WACOAL, ARROW ฯ

ใส่ความเห็น