แหลมทองสหการ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
แหลมทองสหการ จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105516000709
ที่อย:ู่
1126/1  อาคาร วานิช  ถนน เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท:์
0-2252-3777 ต่อ 920-922
FAX:
0-2255-8694
Website:
รายละเอียดบริษัท: นำเข้า ส่งออก ผลิต และขายส่ง-ปลีกอาหารสัตว์สำเร็จ

ใส่ความเห็น