เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105530000435
ที่อย:ู่
5    ซอย/ถนน รัชดาภิเษก 66  แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เบอร์โทรศัพท:์
0-2910-1252-8
FAX:
0-2910-1260
Website: http://www.eminence.co.th
รายละเอียดบริษัท: บริษัท ดำเนินกิจการมากว่า 35 ปี เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอาหาร โรงงานยา, อุปกรณ์ด้านเซฟตี้ และสิ่งแวดล้อม, วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครอบคลุมโรงพยาบาล, คลินิกทันตแพทย์, ร้านขายยา บริษัทกำลังขยายงาน

ใส่ความเห็น