เคมีแมน จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
เคมีแมน จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105546028440
ที่อยู่::ู่
195/2  อาคารเลครัชดาออฟฟิตคอมเพล็กซ์ 2  ชั้น1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท:์
0-2661-9734-8
FAX:
0-2260-9176
Website: http://www.chememan.com/
รายละเอียดบริษัท: ผลิตเคมีพื้นฐาน (ปูนไลม์) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เหล็กและเหล็กกล้า, กระดาษและเยื่อกระดาษ, น้ำตาล, เคมี, ถลึงสังกะสี/ทองแดง/ทองคำ, บำบัดของเสีย, บำบัดน้ำเสีย, อาหารสัตว์, ก่อสร้าง เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตแร่หินปูนแคลเซียมสูง สำหรับอุตสาหกรรม แก้วและกระจก, วัสดุทดแทนไม้, เซรามิคส์, เคมีอาหาร, โรงไฟฟ้า, ก่อสร้าง เป็นต้น บริษัทฯ มีออฟฟิศกรุงเทพฯ และมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดสระบุรี

ใส่ความเห็น