ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0115538010596
ที่อยู่::ู่
60/11 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร  ระยอง 21140
เบอร์โทรศัพท:์
038-891397 ต่อ 225
FAX:
Website: http://www.hitachi.co.th
รายละเอียดบริษัท: ผลิตชิ้นส่วนอื่นๆของยานพาหนะที่ทำจากพลาสติก

ใส่ความเห็น