ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105506002296
ที่อย:ู่
610/1  หมู่ที่ 9  ซ.8  ถ.กบินทร์-โคราช   ต.หนองกี่  จ.ปราจีนบุรี  25110
เบอร์โทรศัพท:์
037-284000-200 ต่อ 2034
FAX:
037-284174,199
Website: http://www.hitachi.co.th/
รายละเอียดบริษัท: กลุ่มบริษัทฮิตาชิดำเนินธุรกิจในหลากหลายสาขาตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้าน สังคมจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วัสดุอุปกรณ์ ระบบโลจิสติกส์ และการบริการ เราจะสร้างให้ชีวิตใหม่ให้เดินทางเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้แนวความคิดประจำ บริษัทที่ว่า “แรงบันดาลใจ….ไกลสู่อนาคต” ด้วยการมุ่งเน้นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 21 และมีส่วนช่วยให้สังคมมีความสะดวกสบาย และเจริญรุ่งเรือง

ใส่ความเห็น